GRAFFITI ARCHIVE

GRAFFITI ARCHIVE

Shibuya , Tokyo. 2017 / 281_Anti nuke / No.167 Shibuya , Tokyo. 2017 / Unknown / No.166 Ebisu , Tokyo. 2017 / Unknown / No.165 Shinjyuku , Tokyo. 2017 / Unknown / No.164 Harajyuku , Tokyo. 2017 / Unknown / No.163 Shibuya , Tokyo. 2017 / Un…

GRAFFITI ARCHIVE

Yutenji , Tokyo. 2017 / HITOTZUKI / No.207 Daikanyama , Tokyo. 2016 / unknown / No.208 Shibuya , Tokyo. 2016 / unknown / No.209 Yoyogi , Tokyo. 2017 / unknown / No.199 Yoyogi , Tokyo. 2017 / unknown / No.198

GRAFFITI ARCHIVE

Shimokitazawa , Tokyo. 2017 / unknown / No.233 Shimokitazawa , Tokyo. 2017 / unknown / No.232 Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.231 Nakameguro , Tokyo. 2017 / HITOTZUKI / No.230 Harajyuku , Tokyo. 2017 / unknown / No.229 Harajyuku , Tok…

GRAFFITI ARCHIVE

Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.227 Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.226 Harajyuku , Tokyo. 2017 / unknown / No.225 Harajyuku , Tokyo. 2017 / unknown / No.224 Harajyuku , Tokyo. 2017 / unknown / No.223

GRAFFITI ARCHIVE

Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.222 Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.221 Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.220 Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.219 Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.218 Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / …

GRAFFITI ARCHIVE

Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.215 Shibuya , Tokyo. 2017 / KIDULT / No.214 Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.213

GRAFFITI ARCHIVE

Sangenjaya , Tokyo. 2015 / unknown / No.016 Shibuya , Tokyo. 2015 / 281_Anti nuke / No.017 Nakameguro , Tokyo. 2015 / unknown / No.015

GRAFFITI ARCHIVE

Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.203 Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.202 Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.201

GRAFFITI ARCHIVE

Shibuya , Tokyo. 2014-15 / POBEL / No.001 Gotanda , Tokyo. 2013-14 / unknown / No.002

GRAFFITI ARCHIVE

Daikanyama , Tokyo. 2017 / unknown / No.206 Shibuya , Tokyo. 2017 / unknown / No.205 Daikanyama , Tokyo. 2017 / unknown / No.204

GRAFFITI ARCHIVE

Shibuya , Tokyo. 2015 / POBEL / No.005 Shibuya , Tokyo. 2015 / unknown / No.004 Harajuku , Tokyo. 2013-14 / DOLK / No.003

GRAFFITI ARCHIVE

Shibuya , Tokyo. 2016 / unknown / No.209 Daikanyama , Tokyo. 2016 / unknown / No.208 Yutenji , Tokyo. 2017 / HITOTZUKI / No.207